Ny kunnskap om jordvernets betydning

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

NIBIO har nylig publisert en rapport om jordvern og ny kunnskap om jordvernets betydning. Rapporten er et kunnskapsgrunnlag for revisjon av norsk jordvernstrategi og et forsterket må for jordvern.

– Rapporten er et viktig kunnskapsgrunnlag for den oppdaterte jordvernstrategien som skal legges fram før sommeren. Den gir oss ny kunnskap om blant annet hvilke reserver vi har, og om hvor viktig både dyrka og dyrkbar mark er for både matproduksjon og beredskap, men også for naturmangfold og miljøverdier, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

NIBIO beskriver utfordringer for verdens matproduksjon i lys av en mer utfordrende geopolitisk situasjon og betydning for vern av jord. I rapporten omtales sammenhenger mellom bærekraft, jordvern, matsikkerhet, jordsmonnets funksjoner og økosystemtjenester. Den gir også oversikt over arealgrunnlaget for jordbruk i Norge, arealendringer, utvikling av omdisponering, samt nye analyser av aktuell dyrkbar jord. Dette er kunnskap for bærekraftig arealforvaltning og jordvern i Norge.

Nypløyd åker
Foto: Åge Nyborg NIBIO