Kunnskapsgrunnlag for norsk jordvernstrategi

NIBIO - RAPPORT NR. 9/38/2023

Arne Bardalen, ForskningsstabenLinda Aune-Lundberg og Hege Ulfeng, Divisjon Kart og statistikk

NIBIOrapport - Kunnskapsgrunnlag for norsk jordvernstrategi
Foto: Åge Nyborg NIBIO