Ny norsk løsning for foretak i vanskeligheter får ESAs støtte

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

EFTAs overvåkningsorgan ESA støtter Norges forslag til en tolkning av reglene om statsstøtte som vil hjelpe selskaper som anses for å være i økonomiske vanskeligheter. Dette ble klart da finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møtte ESA i Brussel i dag.

Regjeringen har jobbet med denne saken over tid, med mål om å finne en løsning for levedyktige bedrifter som har fått varsel om innbetaling av ekstra arbeidsgiveravgift. Bedriftene har mottatt varselet som en følge av regelverket for støtte til selskaper som anses å være i økonomiske vanskeligheter.

Dagens møte med ESA er en oppfølging av møtet som ble avholdt mellom ESA og finansministeren i Brussel i november i fjor.

– Dette er gode nyheter for mange norske bedrifter. Norge har fått gjennomslag for vårt forslag til løsning etter en god dialog med ESA. Dette er en løsning som bedre sikrer norske interesser. Jeg mener dagens regler har hatt klare uheldige utslag, og rammet flere bedrifter enn formålet med reglene la opp til. Løsningen vi nå får på plass betyr mye for å sikre næringsaktivitet og bedrifter i hele landet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Vi har i dag hatt et godt møte med finansministeren hvor vi fikk diskutert flere sider ved statsstøtteregelverket. Gjennom den konstruktive dialogen vi har hatt i dag og i tidligere møter, mener vi å ha funnet en løsning som er i samsvar med EØS-avtalen og gjeldende regler for statsstøtte, sier ESAs president Arne Røksund.

Dagens regler sier at selskaper som etter reglene anses for å være i økonomiske vanskeligheter, i utgangspunktet ikke kan motta statsstøtte. Vurderingen av om foretaket er i økonomiske vanskeligheter, bygger på økonomiske verdier som fremgår av regnskapet. Forbudet har blant annet betydning for ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Saken vil derfor kunne få betydning for bedrifter som ligger i soner med lavere eller ingen arbeidsgiveravgift.

Den foreslåtte løsningen som ESA har gitt sin støtte til, betyr at vurderingen av om et foretak er i økonomiske vanskeligheter kan bygge på andre verdier enn de som følger av de avlagte regnskapene. Selskapene gis nå mulighet til å synliggjøre merverdier basert på andre regnskapsstandarder enn de selskapet har benyttet. Selskapene kan også velge å legge skattemessige formuesverdier til grunn.  

Denne løsningen vil først og fremst hjelpe bedrifter som faktisk ikke er i vanskeligheter. Det vil hjelpe mange, men det vil selvfølgelig fortsatt kunne være bedrifter som faktisk er i vanskeligheter og treffes av forbudet mot statsstøtte. 

– Det jeg nå vil gjøre er å be Skatteetaten om å legge den nye forståelsen til grunn og se på sakene på nytt, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

I tillegg til ESA møtte finansministeren EUs konkurransekommisær Margrethe Vestager. Målet er å påvirke hvordan disse reglene utformes fremover. 

Les mer: