Ny pengespillforskrift på høring

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kultur- og likestillingsdepartementet har i dag sendt på høring et utkast til ny forskrift om pengespill.

Høring om ny pengespillforskrift

– Dette gjør vi først og fremst for å forebygge og begrense spilleproblemer, og for å ivareta sårbare spillere og deres pårørende, forteller kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Nå blir det forbudt å tilby bonus- og gratisspill, VIP-programmer eller lignende personlige økonomiske insentiver for å fremme deltakelse i pengespill. Det er også foreslått flere begrensninger i markedsføringen av pengespill.

– Blant annet foreslår vi et forbud mot å markedsføre kasinospill, og et krav om at all pengespillreklame skal inneholde tydelig informasjon om aldersgrense og kontaktinformasjon til Hjelpelinjen, forklarer Trettebergstuen.

Stortinget vedtok i mars en ny pengespillov, som vil tre i kraft ved årsskiftet. Ny pengespillforskrift er den siste byggesteinen i et omfattende regelverksarbeid på pengespillfeltet. Sammen skal den nye loven og forskriften sikre en mer helhetlig ivaretakelse av de overordnede målene for pengespillpolitikken på hele pengespillfeltet.