Ny temaside om taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Nytt regelverk for bærekraftig finans er ventet å tre i kraft i norsk rett før nyttår. Finansdepartementets nye temaside for taksonomien gir oversikt og veiledning om regelverket.

Taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet er et klassifiseringssystem som skal legge til rette for at finansmarkedene kanaliserer kapital til lønnsomme bærekraftige aktiviteter og prosjekter. Systemet skal bidra til å hindre grønnvasking og danne grunnlaget for ulike standarder og merkeordninger for grønne finansielle produkter og instrumenter.

Den nyopprettede temasiden gir en oversikt over taksonomiregelverket, og gir svar på ofte stilte spørsmål om taksonomien og gjennomføringen av regelverket i norsk rett. På temasiden vil Finansdepartementet legge ut informasjon om videreutviklingen av regelverket, herunder offentlige høringer i EU.

Blant annet er en oversikt over henvisninger til ulike EU-regelverk i taksonomiregelverket tilgjengelig på temasiden. Siden inneholder også lenker til veiledning om regelverket gitt av Europakommisjonen og innspill norske myndigheter har gitt i høringer i EU.

Finanstilsynet har på sine nettsider redegjort for tilsynsmessige forventninger knyttet til etterlevelsen av de nye reglene.

Bakgrunn

Stortinget vedtok 17. desember 2021 en ny lov om bærekraftig finans som gjennomfører taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen i norsk rett. Loven vil først kunne settes i kraft når de to forordningene er innlemmet og trådt i kraft i EØS-avtalen.

Finansdepartementet forventer at forordningene vil kunne tre i kraft i EØS-avtalen og at loven vil kunne settes i kraft i løpet av andre halvår 2022.