Nye millioner til effektive og miljøvennlige havner

Regjeringen gir nærmere 19 millioner kroner i tilskudd til tre nye havneprosjekter langs kysten. Havner i Bodø, Sola og Ibestad får penger til effektivisering av havneanlegg.

– Havnene er viktig for verdiskaping og bosetting langs kysten. Statlig støtte til investeringer i effektive og miljøvennlige havner bidrar til at vi får realisert gode prosjekter i havnene og legger til rette for mer effektiv sjøtransport og bedre logistikk, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Så langt i 2023 har regjeringen gitt 102 millioner kroner i tilsagn til 11 prosjekter som skal bidra til utviklingen av effektive og miljøvennlige havner. Nå får ytterligere tre prosjekter støtte.

- Noe av det første regjeringen gjorde var å styrke denne tilskuddsordningen, og nå har vi satt av mer penger. Dette er et prioritert område for regjeringen, og vi vil bidra til å styrke infrastrukturen langs kysten, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Det er Kystverket som forvalter tilskuddsordningen. I høst gav regjeringen økte fullmakter til Kystverket slik at flere kommuner kan få støtte til å realisere flere havneprosjekter. Kystverket behandler stadig søknader fra den siste runden med utlysninger, så det kan komme ytterligere tilsagn over nyttår.

 

Tabellen viser hvilke havner som mottar tilsagn om tilskudd. Tall i kroner eks. mva.

Søker

Tilsagn

Type prosjekt

Bodø Havn KF

 912 000

Digital plattform for informasjonsdeling på tvers av bl.a. fagsystemer og brukere av havna.

Westport AS

1 407 128

Etablering av smart gates ved roro-rampene på Westports terminal i Risavika.

M. Arvesen eiendom AS

16 507 408

Etablering av dypvannskai i tilknytning til fiskerihavna i Engenes.

SUM

18 826 536

 

Disse tre prosjektene skal være ferdigstilte innen 30. november 2024.

Havner kan søke om tilskudd til prosjekter som omhandler bygging, erstatning eller oppgradering av tilgangsinfrastruktur eller havneinfrastruktur, inkludert digital infrastruktur.

Mer informasjon om tilskudd til effektive og miljøvennlige havner finner du på www.kystverket.no/effektivehavner