Frode Ommundsen blir ny sjef for Heimevernet

Brigader Frode Ommundsen ble i dag utnevnt i statsråd til generalmajor i Hæren, og blir beordret i stillingen som sjef for Heimevernet.

Portrett av Frode Ommundsen
Frode Ommundsen blir ny sjef for Heimevernet. Foto: Forsvaret

Ommundsen har bred operativ tjenesteerfaring fra Hæren, blant annet som sjef for Panserbataljonen i Brigade Nord og kompanisjef i Telemark bataljon. Han har også erfaring fra Forsvarsstaben og som stabssjef i Hærstaben.

Brigader Ommundsen har erfaring fra internasjonale operasjoner, blant annet som troppssjef i Bosnia i 1995, kompanisjef i Kosovo i 2000 og i Afghanistan i 2003, samt som mentor for afghanske bataljonssjefer i 2009.

Ommundsen har høyere utdanning fra Försvarshögskolan i Stockholm i 2006, Command and Staff College i USA i 2012, NATO Defence Collece i Roma i 2016 og Royal College of Defence Studies i London i 2020.

Ommundsen overtar jobben som sjef for Heimevernet etter generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen som har fått i oppgave å følge opp og støtte Forsvarets arbeid med kultur og profesjon.