Nytt innspillsmøte – Arbeidet med å gjennomgå og modernisere viltloven

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet inviterer til et nytt innspillsmøte i forbindelse med det pågående arbeidet med å gjennomgå og modernisere viltloven.

Nett-tv Innspillsmøte: Arbeidet med å gjennomgå og modernisere viltloven

Se sendingen her

Se sendingen her

Lovarbeidet har kommet et godt stykke videre siden forrige innspillsmøtet i juni 2020. Det er nå ønskelig å innhente eksterne innspill på noen utvalgte temaer.

Innspillsmøtet vil finne sted fredag 2. desember kl. 12:00 til 15:00 i auditoriet i R5 (Akersgata 59, Oslo). Det er begrenset med plasser, men møtet vil i tillegg streames.

De temaene som det i denne omgang er ønskelig å få innspill på er:

  1. Hvilket behov er det for regler om ettersøk?
    Det er ingen særskilt lovbestemmelse om ettersøk i dagens lov.
  1. Er det behov for ytterligere regler om bestandsregulering for høstbart vilt?
    I dagens lovverk er det begrenset med virkemidler dersom en bestand ikke blir beskattet tilstrekkelig gjennom jakt- og fangst.
  1. Hvordan bør reglene for jaktvåpen og utstyr utformes i en ny lov?
    Teknologiutviklingen går raskt, og det kan diskuteres om dagens lovverk er tilpasset i tilstrekkelig grad.

Påmelding sendes til innspillsmote2022@lmd.dep.no innen utgangen av fredag 20. november 2022. Gi beskjed i påmeldingen om du ønsker å delta fysisk, eller streame møtet digitalt.

Vi ber om at de som ønsker å ha muntlige innspill i møtet gir beskjed om det ved påmeldingen, slik at det kan settes opp en taleliste. Vi gjør oppmerksom på at et muntlig innspill krever fysisk fremmøte.

Innspill bes ta utgangspunkt i ett eller flere av de ovennevnte spørsmålene, og taletiden begrenses til 5 minutter. Muntlige innspill kan også oversendes skriftlig i etterkant av møtet.

Påmeldte vil få tilsendt en e-post med nærmere informasjon om møteorden og talerliste, samt praktisk informasjon om oppmøte eller lenke til å kunne streame møtet digitalt.  

Det vil være anledning for alle til å sende inn skriftlige innspill om de ovennevnte temaene i etterkant av møtet. Fristen for skriftlige innspill i forbindelse med dette møtet er 31. desember 2022. Skriftlige innspill sendes til innspillsmote2022@lmd.dep.no . Innspillene publiseres deretter fortløpende på regjeringen.no.

Kontaktperson: Kristian Buan, kristian.buan@lmd.dep.no.

Elg.
Nytt innspillsmøte om arbeidet med å gjennomgå og modernisere viltloven. Foto: Torbjørn Tandberg

Saken har tidligere vært publisert 18.10.2022