Nytt lovforslag: Vil blokkere ulovlige pengespill

Regjeringen foreslår å blokkere nettsteder som tilbyr ulovlige pengespill i Norge. – Dette gjør vi først og fremst for å forebygge og begrense spilleproblemer, og for å ivareta sårbare spillere og deres pårørende, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Det er fra før tatt i bruk en rekke tiltak for å stanse og begrense pengespill fra aktører som ikke har tillatelse i Norge. Likevel er det fremdeles behov for nye tiltak.

Nå har regjeringen lagt frem et forslag om DNS-blokkering. Det innebærer at internettilbydere må innføre tekniske tiltak for å hindre internettbrukeres tilgang til utvalgte nettsteder ved bruk av domenenavnsystemet (DNS).

– Dersom de utenlandske pengespillselskapene hadde fulgt norsk lov, hadde ikke dette blitt pålagt internettilbyderne. Derfor er vi nødt til å regulere dette ved å rette oss mot aktører som vi har jurisdiksjon over, sier Jaffery.

I praksis innebærer lovforslaget at når en spiller forsøker å nå et blokkert nettsted så sendes spilleren i stedet til landingssiden til internettleverandøren som spilleren bruker, der det er informasjon om at nettstedet er blokkert.

Ikke en ny reguleringsform

Denne reguleringsformen er heller ikke ny. Norske banker og finansinstitusjoner gjør for eksempel allerede en betydelig innsats med å spore og stanse betalingstransaksjoner knyttet til ulovlige pengespill. Bankene er også uskyldige tredjeparter i dette, men de er likevel sitt ansvar bevisst og ønsker å bidra på dette området.

Stortinget vedtok i 2022 en ny pengespillov og ny pengespillforskrift. Ny lovbestemmelse om DNS-blokkering er den siste byggesteinen i et omfattende regelverksarbeid på pengespillfeltet. Sammen skal regelverket sikre en mer helhetlig ivaretakelse av de overordnede målene for pengespillpolitikken på hele pengespillfeltet.