Nytt om taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet

EU-kommisjonen har åpnet en nettportal for innspill til taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet, som Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å benytte seg av. Finansdepartementet har dessuten publisert en oppdatert veiledning om taksonomirapportering for regnskapsåret 2023.

Taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet er et klassifiseringssystem som skal legge til rette for at finansmarkedene kanaliserer kapital til lønnsomme bærekraftige aktiviteter og prosjekter. Taksonomien er et rapporteringsverktøy, men skal også skal danne grunnlaget for standarder for finansielle produkter og instrumenter, herunder grønne obligasjoner.

Nettportal for innspill

EU-kommisjonen og den rådgivende ekspertgruppen Platform on Sustainable Finance lanserte 17. oktober 2023 en nettportal for innspill til arbeidet med å videreutvikle taksonomien («EU Taxonomy Stakeholder Request Mechanism»).

I portalen kan interessenter både gi innspill om kriterier for eksisterende aktiviteter som bør endres og foreslå aktiviteter som bør omfattes av taksonomien. Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill gjennom portalen.

Portalen vil være kontinuerlig åpen for innspill, men det vil bli satt frister tilpasset ekspertgruppens arbeid. Innspill som blir gitt før 15. desember 2023, vil bli vurdert av ekspertgruppen i begynnelsen av 2024 med tanke på fremtidige anbefalinger om endringer eller utvidelser av taksonomien. Neste frist vil bli fastsatt senere.

Veiledning om rapportering for regnskapsåret 2023

Taksonomiregelverket trådte i kraft i Norge 1. januar 2023. Norske foretak skal rapportere etter regelverket for første gang i 2024 (for regnskapsåret 2023). Finansdepartementet har oppfordret norske foretak til å rapportere taksonomiinformasjon på frivillig basis for regnskapsårene 2021 og 2022. Rapporteringsplikten gjelder noterte foretak og alle banker og forsikringsforetak som har over 500 ansatte og som regnes som store foretak etter EUs regnskapsdirektiv.

Finansdepartementet har i en artikkel om taksonomien gitt veiledning i form av svar på ofte stilte spørsmål. Svarene ble sist oppdatert 25. oktober 2023 med veiledning om norske foretaks plikt til å rapportere sammenligningstall for 2022 i rapporteringen for 2023.

Les mer: