Historisk arkiv

Nytt praktverk med alt om miljøsituasjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Miljøverndepartementet

Miljøstatus 2009 er et heilt nytt oppslagsverk for korleis det står til med miljø og natur i Noreg. Her finner du kunnskap om alt frå miljøgiftar til klimautslipp og framande arter som invaderer norsk natur- presentert på ein lett forståelig måte, med flotte bildar og grafikk. SFT og Direktoratet for naturforvaltning har laget publikasjonen på oppdrag frå Miljøverndepartementet.

Miljøstatus 2009 er et heilt nytt oppslagsverk for korleis det står til med miljø og natur i Noreg. Her finner du kunnskap om alt frå miljøgiftar til klimautslipp og framande arter som invaderer norsk natur- presentert på ein lett forståelig måte, med flotte bildar og grafikk. SFT og Direktoratet for naturforvaltning har laget publikasjonen på oppdrag frå Miljøverndepartementet.

Publikasjonen skal gjera lesaren nysgjerrig på miljø og gje lyst til å lære meir om miljøvern. Miljøstatus gjer mange svar og viser heilskapen og samanhangen i miljøtilstanden. Her finst også fleire døme på miljøets suksessar gjennom åra, som til dømes kampen mot ozon, bedra avfallshandsaming og mindre luftforureining.

Klimaendringane er den største trusselen mot miljøet, og temaet er via stor merksemd.
 
- Dei utfordringane som klimaendringane skaper, er i ein klasse for seg. Dei kan føre til uopprettelege skader for kloden og dei påverkar folks helse, matforsyning og sikkerheit, seier SFT-direktør Ellen Hambro.

Statssekretær Heidi Sørensen, miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, SFT-direktør Ellen Hambro og direktør i Direktoratet for naturforvaltning, Janne Solli under lanseringen av Miljøstatus 2009. Foto: Miljøverndepartementet.
Statssekretær Heidi Sørensen, miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, SFT-direktør Ellen Hambro og direktør i Direktoratet for naturforvaltning, Janne Solli under lanseringen av Miljøstatus 2009. Foto: Miljøverndepartementet.

Klimaendringane fører til at mye i norsk natur blir endra. Fleire nye framande arter blir ein trugsel, og fleire arter må få eigne handlingsplanar for å bevarast. – Noen arter blir klimavinnarar og andre blir klimataparar, seier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning.

- Vi må heile tida skaffe oss den mest oppdaterte kunnskap om miljøtilstanden for å kunne ta de riktige avgjerdene. Kunnskap er det aller mest konflikt førebuande vi har, sa statssekretær Heidi Sørensen da Miljøstatus 2009 ble presentert. 

Her er pdf-versjonen av Miljøstatus 2009

Til toppen