Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 22. august 2008

Stortingsrepresentant Olav Akselsen åremålsbeskikkes til stillingen som sjøfartsdirektør for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Nærings- og handelsdepartementet bestemmer.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. august 2008. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 77 (2007-2008)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59/2008 av 25. april 2008 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2007/36/EF om utøvelsen av visse aksjonærrettigheter i selskaper som er notert på regulert markedsplass

St.prp. nr. 78 (2007-2008)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 58/2008 av 25. april 2008 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2007/63/EF om kravet til en rapport fra en uavhengig ekspert ved fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar

St.prp. nr. 79 (2007-2008)
Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 29/2008 av 14. mars 2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/126/EF om førerkort

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. mai 2008 til lov om endringer i pasientrettighetsloven og psykisk helsevernloven (utvidelse av pasientombudsordningen til å gjelde kommunale helse- og sosialtjenester).
Besl. O. nr. 79 (2007-2008)  Lov nr. 74

3. Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 10. desember 2004 nr. 1641 om valg til Samtinget.

4. Styrer, utvalg

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Arbeidsretten for perioden 1. september 2008 til 31. august 2011:

Medlemmer ved behandling etter arbeidstvistloven
1. Tove Stangnes, Kongsvinger (LO)
2. Kjell Bjørndalen, Skotselv (LO) (ny)
3. Julie Rustad, Asker (NHO)
4. Lars Chr. Berge, Bærum (NHO) (ny)

Medlemmer ved behandling etter tjenestetvistloven
1. Odd Jørgen Sørengen, Åmot (LO Stat)
2. Berit Irene Tolg, Oslo (LO Stat)
3. Kjell Otto Bjørnå, Bærum
4. Ingrid Haugen, Oslo

Varamedlemmer
For leder Tor Sigmund Mehl, nestleder Johan Kristian Øydegard og konst. dommer Elin Nykaas:
1. Lagdommer Hedda Remen, Bærum
2. Lagdommer Eirik Akerlie, Oslo (ny)
3. Pensjonert lagdommer Gunvald Gussgard, Bærum
4. Pensjonert høyesterettsdommer Magnus Aarbakke, Asker
5. Seniorrådgiver Hanne Inger Bjurstrøm, Oslo
6. Pensjonert høyesterettsdommer Trond Dolva, Asker
7. Høyesterettsdommer Gunnar Aasland, Bærum
8. Spesialrådgiver Georg Fredrik Rieber-Mohn, Ringerike (ny)
9. Lagdommer Sveinung Koslung, Ski
10. Professor Asbjørn Kjønstad, Oslo

Varamedlemmer for Tove Stangnes og Kjell Bjørndalen:
1. Olav Støylen, Oslo (LO) (ny)
2. Arnfinn Nilsen, Bamble (LO)
3. Hildegunn Brune, Stranda (LO)
4. Roger Andersen, Ullensaker (LO)
5. Laila-Brith Josefsen, Fredrikstad (Unio)
6. Gerd Torkildson, Førde (Unio)
7. Bjarne Harald Wiik, Rælingen (Unio)
8. Dag Søgaard, Elverum (Unio) (ny)
9. Sven Arne Sørensen, Ringerike (Unio) (ny)
10. Kristin Kvaalen, Porsgrunn (Unio) (ny)
11. Karin Liabø, Bærum (Unio) (ny)
12. Roar Meland, Bærum (Unio) (ny)
13. Didrik Coucheron, Bærum (YS) (ny)
14. Flemming Otto Hansen, Horten (YS) (ny)
15. Kenneth Hatteberg, Straume (YS)
16. Kjell Sellevoll, Bergen (YS)
17. Bjørn Ressem, Bærum (YS)
18. Anne Berit Tandberg, Lier (Akademikerne)
19. Elisabeth Franck Danielsen, Skien (Akademikerne)

Varamedlemmer for Julie Rustad og Lars Chr. Berge:
1. Tore Ulleberg, Stavanger (NHO)
2. Jostein Gaasemyr, Harstad (NHO)
3. Vidar Bøhn, Nesodden (NHO) (ny)
4. Bjørg Hjelmås, Oslo (NHO) (ny)
5. Einar Østerdahl Poulsson, Bærum (NHO) (ny)
6. Ingrid Røssland, Bergen (NHO) (ny)
7. Per Chr. Andersen, Sandefjord (KS)
8. Astrid Sommerstad, Kongsberg (KS) (ny)
9. Trond Norang Lesjø, Lillehammer (KS) (ny)
10. Anne Cathrine Wettergreen Moseng, Malvik (KS)
11. Roy S. Vabog, Sandefjord (KS) (ny)
12. Bente Svendsgam, Drangedal (KS)
13. Thor Boger, Ski (Spekter)
14. Karin Ask-Henriksen, Drammen (Spekter) (ny)
15. Svein Tore Valsø, Skien (Spekter)
16. Hilde Brit Christiansen, Stavanger (Spekter)
17. Roald Andreas Mikkelsen, Oslo (Spekter) (ny)
18. Gro Sørbø, Hamar (Spekter) (ny)
19. Thor Johansen, Ski (Spekter) (ny)
20. Anne-Britt Nilsen, Oslo (Spekter)
21. Thorstein Larsen, Skedsmo (HSH)
22. Sten Aage Østby, Oslo (HSH)
23. Cathrine Lødrup, Bærum (HSH)
24. Inger Elisabeth Meyer, Asker (HSH)
25. Gaute Krokann, Bærum (HSH) (ny)
26. Jan Lillevik, Bergen (HSH)
27. Karin Elisabeth Holme, Ski (HSH) (ny)
28. Kjersti Johansen, Bærum (HSH) (ny)
29. Tom Sverre Vadholm, Oslo (Norges Rederiforbund)
30. Magne Nærum, Sunndalsøra (MEF) (ny)
31. Malvin Nilsen, Risøyhamn (MEF)
32. Elsa Nysveen, Nes (SAMFO) (ny)
33. Arne Andreas Melander, Bergen (PBL) (ny)
34. Merete Karin Soløy, Nesodden (PBL) (ny)
35. Magnhild Brekke, Bergen (PBL) (ny)
36. Siren Wenche Berg Nordal, Bergen (PBL) (ny)
37. Bjørn Pettersen, Oslo (PBL) (ny)
38. Hege Inger Tryggvason, Bærum (PBL) (ny)
39. Rune Sørdalen, Tønsberg (PBL) (ny)
40. Sylvi Haftorn, Råde (PBL) (ny)
41. Sikke Næsheim, Oslo (LA) (ny)
42. Eva Hvam, Oslo (LA) (ny)
43. Eivind Karstein Sporsem, Ålesund (LA)
44. Else Horge Asplin, Nes (LA) (ny)
45. Kjetil Høvde, Harstad (LA)
46. Anders Heen, Ås (LA) (ny)
47. Gro Elisabeth Skjærvik, Stjørdal (LA)

Varamedlemmer for Odd Jørgen Sørengen og Berit Irene Tolg:
1. Gro Standnes, Oslo (LO Stat)
2. Berit Renngår, Oslo (LO Stat)
3. Beathe Rødsand, Tønsberg (Akademikerne)
4. Vivian Ellingsen Gotaas, Oslo (Akadmikerne) (ny)
5. Arne Jørgen Olafsen, Oppegård (Unio)
6. Live Rasmussen, Oslo (Unio) (ny)
7. Anders Løvholen, Oppegård (Unio) (ny)
8. Solfrid Agersten, Oslo (Unio) (ny)
9. Erik Grønvold, Oslo (Unio) (ny)
10. Sissel Aurstad, Steinkjer (Unio) (ny)
11. Bente E. Moe, Oslo (Unio) (ny)
12. Gunnar Nesse, Bergen (Unio) (ny)
13. Arvid Skåren, Bærum (YS) (ny)

Varamedlemmer for Kjell Otto Bjørnå og Ingrid Haugen:
1. Ingrid S. Høymork, Oslo
2. Tore Auberg, Oslo
3. Aase Skjebstad, Oslo
4. Jan Helge Petteren, Oslo
5. Tone Westlie, Oslo
6. Sjurd Tveit, Oslo 
(Pressemelding)

5. Klagesaker m.v.

Fiskeri- og kystdepartementet

Klage fra avisen FiskeribladetFiskaren over Fiskeri- og kystdepartementets vedtak om å avslå begjæring om innsyn i dokument 91 i sak 200600460. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Hjemmebasert ambassadør for det karibiske området, Torbjørn Holthe, utnevnes tillike til ambassadør i Castries (Saint Lucia).

Hjemmebasert ambassadør for det karibiske området, Torbjørn Holthe, utnevnes tillike til ambassadør i Bridgetown (Barbados).

Hjemmebasert ambassadør for det karibiske området, Torbjørn Holthe, utnevnes tillike til ambassadør i Kingston (Jamaica).

Hjemmebasert ambassadør for det karibiske området, Torbjørn Holthe, utnevnes tillike til ambassadør i Basseterre (Saint Christopher and Nevis).

Ambassadør Knut Hauge utnevnes til ambassadør i Moskva, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Aud Marit Wiig utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingssjef Christian Syse utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Steffen Kongstad utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ministerråd Kikkan Haugen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Bjørn Johannessen utnevnes til ambassadør i Lilongwe, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Thor Gislesen utnevnes til ambassadør i Kathmandu, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Janis Bjørn Kanavin utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Merethe Nergaard utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Andreas Gaarder utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Rune Resaland utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Vibeke Rysst-Jensen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Lisbeth Olsen Skuland utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Jordskifterettsleder Jakup Skjedsvoll utnevnes til jordskiftedommer ved Nord-Gudbrandsdal jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Åremålet for leder av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, Janne Kristiansen, forlenges med to år. Åremålet løper dermed fra 1. september 2003 til og med 31. august 2010.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Stortingsrepresentant Olav Akselsen åremålsbeskikkes til stillingen som sjøfartsdirektør for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Nærings- og handelsdepartementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Innmelding av Norge i Verdens turistorganisasjon ved godkjennelse av statuttene av 27. september 1970 med senere endringer.

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en protokoll til endring av skatteavtalen mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Helsingfors den 4. april 2008.

Justis- og politidepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2008 under kapittel 451, 01 kan overskrides med inntil 4,2 millioner kroner. Kapittel 451, post 21 kan overskrides med inntil 10 millioner kroner. Kapittel 1734, post 01 kan overskrides med inntil 2,9 millioner kroner. Kapittel 1733, post 01 kan overskrides med inntil 5,1 millioner kroner.

Til toppen