Økninger i forsvarsbudsjettet for 2021

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Forsvarsbudsjettet for 2021 er økt med 306 millioner kroner som følge av økte inntekter.

Stortinget vedtok statsbudsjettet for 2021 i desember i fjor. For å skape samsvar mellom bevilgninger og behov, foreslår regjeringen en omgruppering av midlene som er bevilget til ulike deler av statsadministrasjonen. For forsvarsbudsjettet betyr dette en økning på 306 millioner kroner i tillegg til omdisponeringer mellom kapitlene. Forsvarsbudsjettet for 2021 vil etter dette være på 66,3 milliarder kroner.

Økningen skyldes blant annet inntekter til Forsvarsbygg på 336,5 millioner som følge av ombygginger, husleieinntekter, refusjon for økte strømutgifter og salg av boliger.  Heimevernet fått refundert 150 millioner for utgifter i forbindelse med grensevaktoppdrag for politiet gjennom pandemien.  I tillegg kommer diverse mindre justeringer, blant annet på refusjoner fra NATO. Mesteparten av inntektsendringene har tilsvarende utgiftsendringer.

I 2022 vil Norge motta de første nye P-8 maritime patruljeflyene. Disse flyene vil erstatte de aldrende P-3 Orion og vil gi en vesentlig økt evne til overvåkning og innhenting av informasjon i våre havområder. Regjeringen foreslår interne omdisponeringer i forsvarsbudsjettet på 132 millioner kroner til midlertidige fasiliteter som hangar og operasjonssenter, og etablering av vedlikeholdsløsninger. Disse omdisponeringene påvirker ikke den totale kostnadsrammen for anskaffelsen.