Proposisjoner til Stortinget

Prop. 19 S (2021–2022)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Forsvarsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget