Revidert nasjonalbudsjett 2017

Økt bevilgning til objektsikring

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 25 millioner kroner til objektsikring i 2017.

Riksrevisjonen har i en rapport fremmet kritikk mot blant politiets objektsikring, og det foreslås å bevilge 20 millioner kroner til dette i 2017. Videre foreslår Regjeringen å bevilge 5 millioner kroner for å forbedre sikkerheten i Nødnett.

– Regjeringen tar dette på største alvor, og foreslår derfor midler til å iverksette snarlige tiltak for å bedre grunnsikringen av enkelte objekter, sier justisminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Objektsikring er en lovpålagt oppgave, og det stilles krav til permanent grunnsikring av objekter som utøver kritiske funksjoner for samfunnet og er viktige for rikets sikkerhet.

Til toppen