Økt satsing på frivilligsentraler

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Nå blir det endelig enda flere frivilligsentraler som vil bidra til mindre ensomhet, mer utvikling, trening og fellesskap for folk i hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Til sammen blir det 32 nye frivilligsentraler over hele landet. 11 kommuner skal få sine første frivilligsentraler, mens andre skal få enda flere.

– Vi har allerede levert på lovnaden i regjeringsplattformen om å flytte frivilligsentralene til en egen post på kulturbudsjettet. Og nå leverer vi på den andre lovnaden om opprettelse av flere frivilligsentraler, sier kultur- og likestillingsministeren.

Nytt i år er at alle frivilligsentralene får det samme beløpet, uavhengig av hvor i landet de ligger. 515 frivilligsentraler får støtte, og i år er totalsummen drøyt 218 millioner kroner. Både antallet sentraler og totalbeløpet har økt i år.

– Etter at vi kom i regjering har vi fått på plass en ny og bedre ordning for frivilligsentralene. Endringene skal sørge for både forutsigbarhet og levende sosiale møteplasser for alle lokalsamfunnene i hele Norge, sier Trettebergstuen.

– Det er den lokale frivilligheten og kommunene som vet best hva som trengs i lokalsamfunnene i Norge. Dette er et viktig bidrag for at flere kommuner kan finne egne gode løsninger på lokale utfordringer, sier kultur- og likestillingsministeren.

I tillegg øker støtten til paraplyorganisasjonen Norges Frivilligsentraler til 2,2 millioner kroner.

Les mer om frivilligsentralene og den nye tilskuddsordningen her: