Ønsker synspunkter til EU-kommisjonens høring om passasjerrettigheter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

EU-kommisjonen ønsker å styrke passasjerenes rettigheter. I en ny høring foreslår Kommisjonen å gjøre regelverket enklere og mer likt på tvers av de ulike transportformene. Som et ledd i utformingen av norske posisjoner ser Samferdselsdepartementet gjerne at berørte aktører i Norge kommer med synspunkter på forslagene i høringen.

Kommisjonen publiserte 14. september en offentlig høring (public consultation) om passasjerrettigheter. Revisjonen av de forskjellige regelsettene som regulerer passasjerrettigheter ble varslet i mobilitetsstrategien fra 2020.

Flere utfordringer med dagens regelverk Kommisjonen peker på flere utfordringer med dagens regelverk. Disse utfordringene omfatter blant annet:

  • forskjellige regler for de ulike transportformene.
  • utilstrekkelig ivaretakelse av forbrukere som kombinerer forskjellige transportformer.
  • utilstrekkelig grad av forbrukerbeskyttelse ved store forstyrrelser i transporten og i enkelte situasjoner i forbindelse med konkurser.

Kommisjonens mål med revisjonen av passasjerrettighetene er å styrke og forenkle reglene, og å gjøre dem motstandsdyktige i kriser.

Ønsker synspunkter
EU-kommisjonen har satt 7. desember 2022 som svarfrist for høringen.

Samferdselsdepartementet mottar gjerne synspunkter fra berørte aktører på de nye forslagene, som ledd i utforming av norske posisjoner.Innspill kan sendes til postmottak@sd.dep.no innen 18. november 2022.

Kommisjonen tar for øvrig sikte på å fremme forslag til revidert regelverk for passasjerrettigheter i første kvartal 2023.

For flere opplysninger – se: