Oppdatering av ekspertrapport om investeringer i unoterte aksjer i Statens pensjonsfond utland (SPU)

Finansdepartementet har i dag mottatt en rapport fra professorene Trond M. Døskeland og Per Strömberg om investeringer i unoterte aksjer i SPU.

Professor Trond M. Døskeland ved Norges Handelshøyskole og professor Per Strömberg ved Stockholm School of Economics skrev i 2018 en rapport om investeringer i unoterte aksjer i SPU. Døskeland og Strömberg har på oppdrag for departementet i dag levert en rapport med et oppdatert kunnskapsgrunnlag, med utgangspunkt i analysen fra 2018.

Finansdepartementet mottok Norges Banks råd og vurderinger av unoterte aksjer i SPU 28. november. Departementets vurderinger vil legges frem i fondsmeldingen våren 2024.

Les mer: