Orkland blir pilot i nye statens hus

Orkland blir den andre pilotkommunen som skal teste ut regjeringens nye modell for "statens hus". Dette ble kjent da distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby besøkte Orkland onsdag 12. august.

 

Rådmann i Orkland Ingvill Kvernmo, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, ordfører i Orkland Oddbjørn Bang, distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og Jan Grønningen fra Orkland Høyre på torget i Orkanger.
Rådmann i Orkland Ingvill Kvernmo, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, ordfører i Orkland Oddbjørn Bang, distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og Jan Grønningen fra Orkland Høyre på torget i Orkanger under lanseringen av at Orkland blir ny pilotkommune i statens hus. Foto: Kunnskaps- og integreringsdepartementet.

Formålet er at små og mellomstore avdelinger av statlige etater skal samarbeider tetter med hverandre og skaper større statlige fagmiljøer på mindre steder.

– Jeg er glad for å kunne peke ut Orkland kommune som den andre pilotkommunen i statens hus. Orkland er en engasjert kommune, med ideer som kan bidra til å drive denne nyvinningen framover, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.  

Dette vil kunne være med på å bygge opp Orkland som et enda sterkere regionssenter i Trøndelag, med sterk kompetanse og fagkunnskap. Jeg er utrolig glad for å kunne være med på å lansere denne nyheten på mitt første offisielle besøk som statsråd i hjemkommunen min, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Sterkere fagmiljøer

En av de største utfordringene for mange distriktskommuner er å rekruttere og beholde personer med fagkompetanse.

– Jeg håper at denne ordningen vil gjøre det mer attraktivt å søke en jobb i staten på mindre steder, og enklere å flytte statlige arbeidsplasser fra sentrale områder til distriktene, sier Helleland. 

Regjeringen vil starte piloter på inntil fire steder. Til nå er Stad og Orkland pekt ut. Når alle pilotene er på plass, vil de kunne samarbeide om ulike tema, og de kan organisere seg på ulike måter.

  • Noen piloter kan ha som mål å oppnå bedre resultater innenfor rekruttering, IKT og kompetanseutvikling. Andre kan få på plass felles samhandling med kommuner og fylkeskommune.
  • Piloter kan samarbeide digitalt i de lokalene de har i dag, eller de kan flytte i samme bygg, der det er hensiktsmessig og mulig.

Vil gi ny kunnskap

Et av formålene med ordningen er å gjøre det lettere å beholde og rekruttere nødvendig kompetanse i distriktene. Det vil også gi ny kunnskap om hva som er viktig faktorer for å lykkes med lokalisering av statlige virksomheter til mindre steder.

I Orkland er det i dag flere statlige etater, og det er ikke avklart hvilke av disse som vil delta i pilotordningen. Dette må avklares av de ansvarlige departementene, i dialog med berørte parter.

– Jeg håper statens hus-pilotene vil løfte fram og utvikle arbeidet som kommunene gjør for å være et godt vertskap for sine statlige etater, sier Helleland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00