Fredsmeklersamling med mørkt bakteppe

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Krigen i Ukraina dannet et mørkt bakteppe på årets Oslo Forum og fikk mye oppmerksomhet. Men fokus var også på andre aktuelle konflikter og dilemmaer i konfliktløsning.

Etter to lange pandemiår ble fredsmeklersamlingen Oslo Forum avholdt igjen 21. –22. juni på Losby GodsUtenriksministeren var vertskap for over 100 fredsmeklere, beslutningstakere, eksperter og parter i konflikt fra hele verden.

– Det er viktig å understreke alvoret i det som nå skjer i Europa. Men samtidig må vi opprettholde fokus på verdens øvrige konflikter og mulighetene som kan oppstå for å finne løsninger, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Oslo Forum har siden oppstarten i 2003 befestet sin posisjon som verdens ledende arrangement for fred- og forsoningsaktører. Forumet har som siktemål å være et møtested for aktører involvert i konfliktløsning. Utenriksdepartementet organiserer forumet i nært samarbeid med Centre for Humanitarian Dialogue. 

– De siste årene har vi sett store endringer i det geopolitiske bildet. Verden har ikke vært så polarisert siden den kalde krigen. Da er det viktig å diskutere hvordan vi kan skape handlingsrom for fredelige løsninger i en polarisert verden, sier Huitfeldt.

Det overordnede temaet for årets Oslo Forum var «Spaces for dialogue in a polarized world». Statsminister Jonas Gahr Støre åpnet forumet i samtale med BBCs Lyce Doucet.

Statsministeren i samtale med journalist
Statsminister Jonas Gahr Støre i samtale med BBCs Lyce Doucet. Foto: Ilja C. Hendel / Oslo Forum.

EUs tidligere høyrepresentant for utenrikssaker Catherine Ashton, Pierre Vimont og ukrainske Olaksandr Chaly reflekterte rundt europeisk sikkerhetsarkitektur i kjølvannet av krigen i Ukraina. Deltakere fra Ukraina benyttet anledningen til å utveksle erfaringer med eksperter og meglere i løpet av forumet.

Partene i Venezuela deltok også på forumet. Forhandlingene har vært suspendert i åtte måneder, så det var positivt at forhandlingslederne møttes på forumet og drøftet sine perspektiver på situasjonen.

I Afghanistan-sesjonen deltok sentrale afghanere som har engasjert seg for å få endring i Afghanistan.

Colombias tidligere president Juan Manuel Santos og Mosambiks tidligere president Joaquim Alberto Chissano reflekterte rundt lærdommer fra deres arbeid. De har begge fremforhandlet fredsavtaler for sine land og delte historier fra arbeidet med å forankre dem hos befolkningen og sørge for at de kan være bærekraftige på lang sikt.

Mange mennesker i en sal
Over 100 fredsmeklere, beslutningstakere, eksperter og parter i konflikt fra hele verden deltok på årets Oslo Forum. Foto: Ilja C. Hendel / Oslo Forum.

Forumet hadde for første gang sterk deltagelse fra Sikkerhetsrådet. FN-ambassadørene fra rådsmedlemmene Kenya, Mexico, De forente arabiske emirater og Norge deltok og delte interessante refleksjoner rundt Sikkerhetsrådets styrker og svakheter. 

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide avsluttet forumet med en viktig diskusjon rundt energisikkerhet og konflikt sammen med Irans viseminister Reza Najafi, Elizabeth Press fra International Renewable Energy Agency og FNs tidligere spesialutsending til Libya Ghassan Salamé.

Se flere bilder fra Oslo Forum 2022 på Utenriksdepartementets Flickr.