Norge øker støtten til matsikkerhet i krisesituasjoner

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Mat utgjør livsgrunnlaget til mennesker. I en tid hvor antall kriser øker i verden er det  viktig at vi styrker matsikkerheten, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Norge inngikk 24. oktober en avtale med FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) som gir  organisasjonen mulighet til å respondere raskt på kriser som oppstår. FAO er en av Norges viktigste partnere for å styrke langsiktig matsikkerhet og landbruk i verden. Nå økes den økonomiske støtten ytterligere med 100 millioner kroner til FAOs krisemekanisme for å styrke kriseresponsen knyttet til jordbruk og matsikkerhet. 

– En forsinket respons på krisen betyr mer menneskelig lidelse. Særlig i landbrukssektoren kan dette ha langvarige negative konsekvenser. Folk har ikke mat og de mister også levebrødet sitt. Nettopp fordi den neste krisen er vanskelig å forutse ønsker Norge å bidra med fleksibel støtte. Dette er med på å sikre at folk har muligheter til en trygg fremtid når krisa er over, sier Tvinnereim.

Som en konsekvens av både pandemien og klimaendringer ser man hyppigere kriser enn før. Med ekstremvær, raskt økende priser  og geopolitiske spenninger kan også tidligere politisk stabile områder bli mer sårbare for politisk uro og konflikt. Avtalen med FAO vil bidra til at organisasjonen kan respondere raskt på uforutsette kriser. Støtten vil bli brukt i land utenfor Europa, og de fattigste landene i Afrika vil prioriteres.

– Vi vil styrke sammenhengen mellom vår humanitære innsats og langsiktig matsikkerhet. Det at mat fortsatt kan produseres under kriser kan redusere fremtidige humanitære behov. Støtten til FAO kan for eksempel bidra til at lokale produsenter får tilgang til såfrø eller gjødsel for å rekke en plantesesong, sier Tvinnereim.   

– Vi ønsker å takke den norske regjeringen for dette generøse og betimelige bidraget, sier Qu Dongyu, generaldirektør i FAO. – Når behovene øker raskere enn ressursene, må midlene brukes strategisk. Tidspunkt og omfang er avgjørende elementer i FAOs arbeid for å møte stadig større og mer akutte sultproblemer. Dette bidraget vil gjøre det mulig å gi rask, fleksibel og effektiv bistand.

Denne mekanismen (Sfera) ble etablert av FAO i 2004 og gir organisasjonen muligheten til å respondere raskt i krisesituasjoner som er knyttet til matsikkerhet og landbruk. Målet er raskere og mer fleksibel respons til humanitære kriser slik at man reduserer tiden det tar å få hjelpen ut til de som trenger det mest.