Norge øker støtten til Unescos arbeid for ytringsfrihet og kulturelle rettigheter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge har inngått en ny avtale med Unesco om 200 millioner kroner i støtte til innsats for ytringsfrihet, kunstnerisk frihet og verdensarv.

– Beskyttelse av journalister og kunstnere og deres virke er svært viktig i en tid hvor ytringsfrihet og kulturelle rettigheter er under press i mange land. Blant annet i Ukraina ser vi betydningen av Unescos arbeid for pressefrihet og beskyttelse av kunstnerisk virke og kulturarv, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norge gir støtte til FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (Unesco) gjennom ulike programavtaler. Den nye avtalen gjelder frivillige norske bidrag til flere av Unescos programmer og fond for informasjon, kommunikasjon og kultur i perioden 2022-2025.

– Pressefrihet og journalisters sikkerhet er avgjørende for demokratisk utvikling og fred. Frie medier og undersøkende journalistikk bidrar til å sikre tilgang til pålitelig informasjon og til en fri og opplyst offentlig samtale som er nødvendig for å bygge tillit i samfunnet. Derfor øker vi støtten til Unescos arbeid for mediemangfold, pressefrihet og journalisters sikkerhet, sier utenriksminister Huitfeldt.

Den nye avtalen innebærer en økning på tre millioner kroner årlig til Unescos arbeid for ytrings- og informasjonsfrihet gjennom Multi-Donor Programme on Freedom of Expression and Safety of Journalists.

Viktig mandat

Unesco har et viktig mandat for å dokumentere og forebygge angrep mot journalister og bekjempe straffrihet, i tråd med FNs handlingsplan for journalisters sikkerhet og FNs bærekraftsmål 16.10 om å sikre offentlig tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter.

Med norsk støtte har FN-organisasjonen de siste årene blant annet drevet opplæring av påtalemyndigheter og fagdommere i 150 land med sikte på å styrke journalisters rettssikkerhet. I en rekke land har Unesco jobbet med nasjonale mediereformer og rammeverk for kritisk medieforståelse i befolkningen.

Norge har vært en pådriver for å styrke sammenhengen mellom Unescos innsats for pressefrihet og kunstnerisk ytringsfrihet. Journalister og kunstnere er ofte utsatt for samme type trusler og overgrep. Digital vold, sensur og manglende vederlag for kunstneriske uttrykk og redaksjonelt innhold er utfordringer som følger av den digitale utviklingen.

– Forfattere, filmskapere, musikere og andre kunstnere kjemper ofte i fremste rekke for ytringsfrihet og andre menneskerettigheter, og har samme krav på beskyttelse som andre utsatte ytrere. Kunstnerisk frihet er samtidig avgjørende for et mangfoldig og inkluderende samfunn. Norge vil fortsette å være en pådriver for fri kunst og kulturelle rettigheter, sier utenriksminister Huitfeldt.

Gjennom Unesco har Norge de siste årene bidratt til å fremme en aktiv kultursektor og et mangfold av kunstneriske uttrykk, i tillegg til å beskytte kunstnere og kulturarv i områder i krise og konflikt.  

Verdensarvkonvensjonen sikrer verdens viktigste kultur- og naturarv. Verdensarven er under press,  og det afrikanske kontinent er særlig utsatt. Norge har over flere år bidratt med støtte til verdensarvfondet for å styrke forvaltningen av afrikansk verdensarv. Naturarven har vært prioritert, da den er særlig utsatt blant annet grunnet klimaendringer, utviklingspress og interne konflikter. Videreføring av innsatsen gjennom en flerårig avtale bidrar til å styrke dette arbeidet.

– Verdensarven består av kultur og natur som er viktig å ta vare på for hele menneskeheten. Norge legger særlig vekt på å støtte andre land slik at de kan ta vare på og dra nytte av verdensarven. Det afrikanske kontinentet representerer noe av den viktigste kultur- og naturarven kloden har. Samtidig er afrikansk naturarv sårbar. Jeg er svært glad for at Norge kan støtte arbeidet med å ta vare på disse viktige verdiene for vår alles fremtid, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Den norske støtten til Unesco på 200 millioner kroner i perioden 2022-2025 fordeles mellom Multi-Donor Programme on Freedom of Expression and Safety of Journalists, International Programme for the Development of Communication, Aschberg Programme for artist and cultural professionals, Heritage Emergency Fund og World Heritage Fund.