Politiet flytter inn på Mortensrud

Torsdag 7. mars åpnet justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl det nye polititjenestestedet på Mortensrud i Oslo.

Kvinne klipper hvitt sperrebånd med blå og gule elementer foran en fasade. På fasaden er det en glassdør der det står "Politiet". Flere personer står i bakgrunnen og ser på.
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) klipper sperrebåndet for å markere åpningen av Mortensrud politipost. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet Lisensinfo

Politiet skal holde til i egne lokaler på Mortensrud torg i bydel Søndre Nordstrand.

– Når dette tjenestestedet nå kommer på plass er det på nytt fast tilstedeværende politi i denne delen av Oslo. Det har vært etterlyst av mange. Forebyggende, lokalt politi er viktig for et lokalsamfunn, uansett om det er snakk om en distriktskommune med store avstander, eller en tett befolket bydel, som her på Mortensrud, sa Mehl.

Oslopolitiet har lenge jobbet forebyggende på Mortensrud og vil fortsette med det. Et eget avsnitt jobber dedikert med å forebygge at barn og unge rekrutteres inn i kriminalitet og kriminelle miljøer.

– Mortensrud er et flott sted. Her bor det mange mennesker som brenner for lokalmiljøet sitt. Det er også noen utfordringer her. Det er særlig bekymringsfullt hvis ungdomskriminalitet og kriminelle gjenger får bitt seg fast. Et tilstedeværende politi er viktig for å forebygge kriminalitet, spesielt blant barn og unge, sier Mehl.

Politiet på Mortensrud skal ha et publikumsmottak, man skal få hjelp og kunne anmelde saker ved behov.

– For å kunne ivareta innbyggernes trygghet, må politiet være til stede, synlige og tilgjengelige i lokalsamfunnet. Politiet må ha god kunnskap om lokale forhold og må arbeide for å være i forkant av kriminaliteten og uønskede hendelser. Synlig og tilstedeværende politi gir økt trygghet i lokalsamfunn i bygd og by i hele Norge, sier Mehl.

Ung kvinne står midt i et rom flankert av to personer i politiuniform. I bakgrunnen er det en skranke og en tv på veggen.
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (midten) får en omvisning inne på den nye politiposten på Mortensrud sammen med politimester i Oslo Ida Melbo Øystese (til venstre) og avsnittsleder for kriminalforebyggende seksjon i enhet øst Hans Magnus Gjerlaug (til høyre). Foto: Justis- og beredskapsdepartementet Lisensinfo