Presseinvitasjon: Mehl mottek utgreiing frå Valdtektsutvalet på kvinnedagen

Utvalet vart nedsett av regjeringa i februar 2023 og er leia av kommuneoverlege Ole Henrik Augestad. Fredag 8. mars blir utgreiinga overlevert til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Nett-tv Mehl mottek utgreiing frå Valdtektsutvalet

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Tid: Fredag 8. mars kl. 12.30

Registrering: Kl. 12.00. Hugs pressekort og gyldig ID.

Stad: Regjeringa sitt representasjonsanlegg, Riddervoldsgate 2.

Påmelding: Påmelding innan kl. 10.00 fredag 08.03.2023 til kommunikasjonsrådgivar linda.hafstad@jd.dep.no 

Strøyming:

Pressekonferansen blir filma av Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS) og kan følgjast direkte på denne sida. Her kan også videofila lastast ned i etterkant. DSS distribuerer som vanleg publiseringspunkt til media som vil sende pressekonferansen direkte. DSS kan kontaktast på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønskjer å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider finn embed-kode ved å trykkje «Del video»-knappen i videospelaren på sida.