Presseinvitasjon:

Produktivitetskommisjonen overleverer første rapport til finansministeren

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet inviterer til pressekonferanse med presentasjon av produktivitetskommisjonens første rapport. Rapporten vil omtale og identifisere områder med særlige utfordringer. Leder av kommisjonen, Jørn Rattsø, vil overrekke rapporten til finansminister Siv Jensen.

Produktivitetskommisjonen ble oppnevnte 7. februar 2014 for å kartlegge årsakene til svakere produktivitetsvekst og fremme konkrete forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi.

Kommisjonens arbeid er delt i to faser. Første fase er i hovedsak en kartleggingsfase. Kommisjonen skal bl.a. vurdere produktivitetsutviklingen de siste tiårene og finne årsaker til at veksten i produktiviteten har vært svakere siden midten av forrige tiår. Kommisjonen skal også identifisere områder der utfordringene for effektiv produksjon er særlig store, både i offentlig og privat sektor.

Sted: Plenumsalen, R4 (inngang fra Møllergata 17)
Tid: Tirsdag 10. februar kl.11.00

Nett-tv Produktivitetskommisjonen overleverer første rapport til finansministeren

Se sendingen her

Se sendingen her

I andre fase legges det opp til at kommisjonen konsentrerer seg om et utvalg av problemstillinger og foreslår tiltak som kan øke produktiviteten. Rapport fra denne fasen ventes på vårparten 2016.

Kontakt for pressen: Kommunikasjonsenheten, pressetelefon 911 42 059, presse@fin.dep.no.

Pressekonferansen vil bli overført på nett-tv.