Digital pressekonferanse

Pressekonferanse om ny stortingsmelding om villrein

Klima og miljødepartementet inviterer til en digital pressekonferanse om ny stortingsmelding om villrein.

Nett-tv Pressekonferanse om ny stortingsmelding om villrein

Se sendingen her

Se sendingen her

Pressekonferansen vil foregå digitalt på Teams. Interesserte journalister kan melde sin interesse på epost til presse@kld.dep.no. Påmeldte vil i etterkant motta en invitasjon til det digitale møtet på epost.

Tidspunkt for pressekonferansen: Fredag 5. april klokken 1300.  

Statsråden vil holde en kort orientering om villreinmeldingen, og det vil bli anledning til å stille klima- og miljøministeren spørsmål i pressekonferansen i etterkant. Journalister som ønsker å avtale egne intervjuer bes kontakte departementet på presse@kld.dep.no.