Protokoll fra møte mellom jordbruksavtalepartene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Partene i jordbruksavtalen har i dag hatt møte, og er enige om følgende protokoll:

"Partene viser til Norturas søknad til Omsetningsrådet om å justere planlagt gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2022, og den ekstraordinære veksten i produksjonskostnader og internasjonale råvare­priser.

 Partene er enige om at i denne ekstraordinære situasjonen skal ordlyden i jordbruks­avtalen punkt 2.2.1, første avsnitt, ikke være til hinder for at Nortura kan sette ny planlagt gjennom­snittlig engrospris én gang med virkning for gjenværende del av første halvår 2022."