Rapport om aksjeandelen i oljefondet

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansminister Siv Jensen (Frp) mottok i dag Mork-utvalgets rapport om aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland, også kjent som oljefondet.

– Valget av aksjeandel har stor betydning for forventet avkastning og risiko i oljefondet. Utvalgets rapport vil være en viktig del av grunnlaget for de vurderingene regjeringen skal gjøre frem mot fondsmeldingen som legges frem våren 2017, sier finansminister Siv Jensen.

Mork-utvalget ble oppnevnt 8. januar 2016, og fikk i oppgave å vurdere aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland (SPU). Utvalget ble bedt om å analysere forventet avkastning og risiko ved ulike aksjeandeler og å se hen til fondets målsetting, tidshorisont, størrelse og forventede uttak.

– Jeg ser frem til å sette meg inn i utvalgets analyser og vurderinger. Investeringsstrategien for fondet er blitt utviklet over tid, basert på erfaringer og grundige analyser. Den legger til rette for en langsiktig og god forvaltning, slik at petroleumsformuen kan komme både dagens og fremtidige generasjoner til gode, sier finansministeren.

Rapporten fra Mork-utvalget vil bli sendt på høring i løpet av kort tid.

Anbefalingene fra Mork-utvalget vil også være en del av grunnlaget for oppfølgingen av Thøgersen-utvalget, som ga råd om hvordan retningslinjene for finanspolitikken skal praktiseres fremover. Regjeringen vil komme med en nærmere vurdering av anbefalingene i Perspektivmeldingen.

Les mer:

Nett-tv Rapport om aksjeandelen i Oljefondet

Se sendingen her

Se sendingen her