Raskere utbetaling av strømstøtte til frivillige organisasjoner

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Vi er klar over at enkelte frivillige organisasjoner har hatt problemer med å legge ut for strømregningene sine, i påvente av utbetaling av strømstøtte. Nå åpnes det opp for neste søknadsrunde tidligere enn planlagt. I tillegg vil søknadsbehandlingen starte umiddelbart og vil kunne gi utbetaling 4-5 uker tidligere, sammenliknet med forrige søknadsrunde, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

For å sikre at aktiviteten holdes i gang til tross for høye strømpriser, har idretten og frivilligheten hatt strømstøtte helt siden desember 2021 og den skal vare ut juni 2023.

Lotteri- og stiftelsestilsynet, som forvalter strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner, åpner søknadsskjemaet for perioden juli-september allerede 19. oktober – en uke tidligere enn planlagt.

– Endringene vi gjør nå håper vi vil være til hjelp for frivilligheten, og jeg vil oppfordre frivillige organisasjoner som har betalingsutfordringer til å søke om støtte så snart søknadsskjemaet åpner, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Søknadsfrist for perioden juli-september vil være 16. november klokken 13. Fram til nå har søknadsbehandlingen startet først etter at søknadsfristen utløper. Dette endres nå, slik at organisasjoner som søker tidlig vil kunne få utbetalt støtten raskere. For mer informasjon om strømstøtteordningen og lenke til søknadsskjema, se Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmeside: