Regjeringen gir 50 millioner til TV-aksjonen

Årets innsamling går til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn som er rammet av krig og konflikt. Pengene fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

– Barn rammes hardt av krig og konflikt. De er uskyldige ofre som utsettes for lidelser, traumatiske opplevelser og groteske handlinger. Vi må kjempe for at flere barn som lever i krig og konflikt skal få beskyttelse, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Årets innsamling går til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn som er rammet av krig og konflikt.
Årets innsamling går til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn som er rammet av krig og konflikt. Statsminister Jonas Gahr Støre sammen med Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange. Foto: Eivind Lie Nitter / Redd Barna.

Flere land opplever krig og voldelige konflikter i dag enn for 30 år siden. 1 av 6 barn bor i land som er berørt av væpnede konflikter. Barn er uskyldige i de voksnes krigføring, og blir fratatt mulighet til å være barn og oppleve en fullverdig barndom i krig.

Statsminister Jonas Gahr Støre annonserte at regjeringen vil gi 50 millioner kroner til TV-aksjonen, da han deltok på NRKs sending søndag 22. oktober 2023.

Årets innsamlingsaksjon går til Redd Barna for deres arbeid med at barn skal få leve i fred. Redd Barna skal bruke midlene til å hjelpe barn med å håndtere vonde opplevelser, gi dem helsehjelp og riktig ernæring. De vil også jobbe for at barn som har kommet bort fra familiene sine blir gjenforent igjen. Redd Barna skal også arbeide for å gi barn en trygg vei til og fra skolen, trygge klasserom og trygge områder i nærmiljøet.

Regjeringen satt av 1 milliard kroner for å beskytte barn i krig
 Norge vil bidra med minst 1 milliard kroner de neste tre årene for å beskytte barn som lever i krig og konflikt. Det ble kunngjort da Norge arrangerte en internasjonal konferanse om beskyttelse av barn i væpnet konflikt i Oslo juni i år. Konferansen ble arrangert sammen med Redd Barna, Internasjonale Røde Kors og FNs barnefond (UNICEF)w. Der forpliktet også Norge seg til å følge opp arbeidet med beskyttelse av barn i væpnet konflikt.

Norges forpliktelser på Den internasjonale konferansen om beskyttelse av barn i væpnet konflikt

  • 1 milliard kroner over tre år til beskyttelse av barn i væpnet konflikt.
  • Fortsette å støtte våre partnere langsiktig og over flere år. Det er viktig og bidrar til raskere og mer effektiv humanitær bistand og forvaltning.
  • Arbeide for at beskyttelse av barn settes på agendaen i oppfølgingen av den politiske erklæringen om eksplosive våpen i tett befolkede områder (EWIPA), der vi skal være vertskap for den første oppfølgingskonferansen i 2024.
  • Prioritere barn på flukt under det globale flyktningeforumet i Genève desember 2023.
  • Fortsette kampen mot seksuell og kjønnsbasert vold, inkludert fokus på spørsmål av særlig relevans for beskyttelse av barn.
  • Videreutvikle vårt partnerskap med Den afrikanske union, inkludert med fokus på barn.
  • Følge opp gjennomføringen av konklusjoner vedtatt i Sikkerhetsrådets arbeidsgruppe for barn i væpnet konflikt under norsk ledelse.
  • Inkludere beskyttelse av barn som en del av arbeidet med ny humanitær strategi.

Faktaboks:
Norges forpliktelser på Den internasjonale konferansen om beskyttelse av barn i væpnet konflikt