Regjeringen viderefører strømstøtten til blomsterproduksjon i veksthus

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Forslag til midlertidig forskrift om strømstøtte til jordbruks- og veksthusnæringen har vært ute på høring. Forskriften viderefører strømstøtte til jordbruksforetak og veksthus ut mars 2023, inkludert blomsterproduksjon. Vanningslag inngår også i ordningen.

I høringen av «midlertidig forskrift om strømstøtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruks- og veksthusnæringen», ble det bl.a. foreslått å målrette strømstøtteordningen for landbruket til matproduksjon. Dette ville innebære en innstramming av støtten til veksthusnæringen slik at produksjon av blomster og andre prydplanter ville falle utenfor.

– Vi har fått mange gode innspill i høringsrunden. For meg er det viktig å lytte til næringen, og vi har derfor landet på at det er riktig å videreføre støtten til blomsterproduksjon i veksthus. Veksthusproduksjon er svært strømkrevende, og næringen har opplevd store utfordringer som følge av de økte strømprisene. For regjeringen er det viktig å opprettholde norsk produksjon. Blomster og prydvekster er en viktig del av økonomien og grøntproduksjonen i veksthusnæringen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Ny midlertidig forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruks- og veksthusnæringen for perioden april 2022–mars 2023 vil fastsettes før sommeren.

Blomstergartneri.
Veksthus med blomsterproduksjon. Foto: Arne Jostein Lyshol