Regjeringen vil bedre veterinærtjenestene i distriktene

Veterinærtjenestene i landbruket er under press flere steder i landet. Regjeringen foreslår nå målrettede tiltak for å bedre veterinærdekningen i distriktene.

Regjeringen har foreslått å sette av midler i budsjettet for 2023, samt i 2024, på til sammen 9,3 millioner til konkrete tiltak for å bedre veterinærtjenestene. Tidligere i år leverte en arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet en grundig rapport om tilgangen på veterinærtjenestene, der de anbefalte en rekke tiltak for å bedre situasjonen.

– Rapporten peker på at mange veterinærstudenter ønsker å jobbe i produksjonsdyrpraksis i distrikt-Norge, men at de savner faglig veiledning, kollegialt fellesskap og trygge rammer. Nå skal vi etablere en mentorordning for å dekke dette behovet, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad. 

Det er Den norske veterinærforening som får i oppdrag å bygge opp en mentorordning. Tiltaket vil være svært verdifullt for veterinærer selv, samt være et viktig verktøy for kommuners rekruttering av veterinærer.

– Regjeringen foreslår å tildele Den norske veterinærforening 4,3 millioner kroner i inneværende år for å starte prosjektet som skal bidra til å bedre veterinærtjenestene i distriktene. Dette er en langsiktig satsing og vi foreslår derfor å sette av fem millioner kroner til neste år for å videreutvikle tiltakene, sier landbruks- og matministeren.

Sammen med mentorordningen settes det også i gang andre tiltak i prosjektet, blant annet bidrag for å dekke kostnader til insemineringskurs. Veterinærer som vil jobbe i klinisk produksjonsdyrpraksis er helt avhengige av kompetanse knyttet til inseminasjon av dyr. Insemineringskurs er kostbart, og veterinærstudenter og nyutdannede har måtte betale dette selv. Nå settes det i gang en behovsprøvd ordning med økonomisk dekning av kurset.

Den norske veterinærforening skal i dette prosjektet utrede, etablere og etter hvert administrere de nevnte tiltakene. Dette vil være i tett dialog med aktører som NMBU Veterinærhøgskolen, Bondeorganisasjonene, Geno, Statsforvalteren og kommunene.