Regjeringen vil gi større rom for usikkerhet i byggingen av nytt vikingtidsmuseum

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I nysalderingen av statsbudsjettet foreslår regjeringen å øke rammen for byggeprosjektet til 3 770 millioner kroner. Den nye kostnadsrammen tar høyde for usikkerhet, blant annet knyttet til å flytte skjøre, nærmere tusen år gamle kulturskatter.

Tidligere i år kom det fram at arbeidet med nytt vikingtidsmuseum ikke kan gjennomføres innenfor de rammene Stortinget har satt, og derfor ble prosjektet nedskalert. Prosjektet ble justert for å holde kostnadene under kontroll, og for å komme i gang med arbeidet som kreves for flytting av samlingene til nytt bygg.

For å skaffe et best mulig kunnskapsgrunnlag om kontroll med kostnader og styringen av byggeprosjektet etter beslutningen om nedskalering, hentet Kunnskapsdepartementet hentet inn en ny vurdering fra en ekstern kvalitetssikrer. I sin rapport anbefaler konsulentfirmaet Atkins å ta større hensyn til at dette er et unikt og komplekst prosjekt med høy usikkerhet på flere områder. Blant annet er flytting og sikring av museumsgjenstandene i stor grad nybrottsarbeid. Basert på dette foreslår regjeringen nå å legge inn en større usikkerhetsmargin i kostnadsrammen, slik at samlet ramme for prosjektet blir på 3 770 millioner kroner.