Regjeringen vil ha bedre kontroll på utgiftene til nytt vikingtidsmuseum

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Tidligere i år kom det fram at arbeidet med nytt vikingtidsmuseum ikke kan gjennomføres innenfor de rammene Stortinget har satt, og derfor ble prosjektet nedskalert. Nå har Kunnskapsdepartementet fått kvalitetssikret prosjektkostnadene på ny. På bakgrunn av de nye beregningene vurderer regjeringen å legge inn større rom for usikkerhet.

– I arbeidet med nytt museum har sikring av kulturskattene fra vikingtiden aller høyeste prioritet. Prosjektet skal gjennomføres, men det er helt avgjørende at vi har god kontroll på kostnadene. Dette prosjektet er helt unikt. Når vi skal flytte og sikre nærmere tusen år gamle og svært skjøre gjenstander, må vi være forberedt på at noe uforutsett kan skje. Nå har vi fått råd om å legge inn et større usikkerhetsrom i rammen for prosjektet, og det vil vi vurdere nøye. Jeg forventer likevel at prosjektet skal koste omtrent det samme som vi sa før sommeren, omtrent 3 milliarder kroner, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Før sommeren 2022 besluttet regjeringen at et nedskalert alternativ skal legges til grunn for det videre arbeidet med nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Prosjektet er justert for å holde kostnadene under kontroll og for å komme i gang med arbeidet som kreves for flytting av samlingene til nytt bygg. Dette er helt nødvendig for å sikre den enestående samlingen og gjøre den den tilgjengelig for publikum og kommende generasjoner igjen. 

For å skaffe et best mulig kunnskapsgrunnlag om kontroll med kostnader og styringen av byggeprosjektet etter beslutningen om nedskalering, har Kunnskapsdepartementet hentet inn en ny vurdering fra en ekstern kvalitetssikrer. I sin rapport anbefaler konsulentfirmaet Atkins å ta større hensyn til at prosjektet innebærer nybrottsarbeid når det gjelder flytting og sikring av museumsgjenstander. Det innebærer blant annet å legge inn en større usikkerhetsmargin i kostnadsrammen.

Regjeringen vil, som annonsert i sommer, legge fram et nytt forslag til kostnadsramme for Stortinget.

Kan jobbe videre etter planen

Nå jobber Statsbygg sammen med Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo om å sikre gjenstandene slik at de vil tåle å lagres i byggefasen.

– Rapporten fra Atkins bekrefter at byggeprosjektet kan gjennomføres som planlagt. Vi har lagt inn et litt annet estimat for usikkerhet, men vi støtter også vurderingen til Atkins om å legge inn en større usikkerhetsmargin i kostnadsrammen, sier byggherredirektør i Statsbygg, Marius Tunstad.

Han får støtte fra museumsdirektør Håkon Glørstad:

– Dette er en god analyse av prosjektet, der det er tatt tydelig hensyn til samlingens sikkerhet og å bevare de unike gjenstandene på best mulig måte.