Regjeringen prioriterer 1 milliard til luftvern i Norge

- Den aller mest grunnleggende oppgaven for en regjering, er trygghet og sikkerhet for alle som bor og lever i Norge. Vi trenger å styrke luftvernet i Norge for å bedre kunne beskytte sivile og militære mål mot angrep fra luften. Dagens sikkerhetssituasjon tilsier at vi må framskynde anskaffelsen av moderne luftvern. Krigen i Ukraina har vist oss hvor avgjørende luftvern er i krig, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen vil i samarbeid med norsk forsvarsindustri forhåndsbestille nødvendige deler som i dag er en flaskehals i produksjonen av luftvernsystemer. Det vil bidra til å redusere leveringstidene for utskytingsenheter til det norske luftvernsystemet NASAMS.

NASAMS på Andøya
Skarpskyting med NASAMS på Andøya Foto: Torbjørn Tjosvold/Forsvaret,

- Vi ser at leveringstidene går opp. Derfor ønsker vi å legge inn bestillinger på kritiske deler allerede nå, slik at vi kan framskynde framtidige anskaffelser av NASAMS. Det er en felles utfordring med lange leveringstider i forsvarssektoren, og dette prosjektet vil bidra til at produksjonstiden går ned, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Regjeringen har allerede iverksatt kraftfulle tiltak for å styrke luftvernet over Norge gjennom den største investeringen av luftvern på 30 år.

Dette prosjektet skal bidra til å realisere ytterligere framtidige anskaffelser i et hurtigere tempo. Det er stort behov for luftvern både i Norge og hos våre allierte, og det er et stort behov for å øke produksjonskapasiteten.

- Langsiktige kontrakter bidrar til å gi forsvarsindustrien økt forutsigbarhet. Det bidrar til å styrke produksjonskapasiteten i leverandørkjeden, sier forsvarsministeren.

Aktuelle komponenter anskaffes direkte fra Kongsberg Defence and Aerospace som eneleverandør av utskytningsenheter til NASAMS luftvernsystem. Prosjektets foreslåtte kostnadsramme er 941 mill. kroner inkludert usikkerhetsavsetning, gjennomføringskostnader og merverdiavgift. Prosjektets styringsramme er 872 mill. kroner inkludert gjennomføringskostnader og merverdiavgift.

Prosjektet fremmes for Stortinget i proposisjonen om investeringer i Forsvaret og andre saker (investeringsproposisjonen).