Presseinvitasjon

Marskonferansen: Finansministeren inviterer til pressefrokost

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) inviterer til pressefrokost i forbindelse med regjeringens budsjettkonferanse (Marskonferansen). I møtet vil finansministeren presentere status for norsk økonomi og nye anslag knyttet til det kommende budsjettarbeidet. Pressefrokosten vil finne sted i Finansdepartementet

Nett-tv Marskonferansen

Se sendingen her

Se sendingen her

Tid: Mandag 11. mars klokken 08.15-09.30. Dørene åpnes klokken 07.45.

Sted: Finansdepartementet, Akersgata 40, Oslo

Påmelding innen fredag 8. februar kl. 13.00 til presse@fin.dep.no. Husk å ta med gyldig pressekort og ID.

Arrangementet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på denne siden.
Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller epost dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.