Ny resolusjon om menneskerettigheter og næringsliv

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

FNs menneskerettighetsråd vedtok 17. juli en resolusjon ved konsensus som vil bidra til økt fokus på gjennomføring av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Norge ledet resolusjonsforhandlingene.

- Gjennom denne resolusjonen sender Menneskerettighetsrådet et klart budskap til stater og selskaper om at tiltak for å bøte på de økonomiske effektene av covid-19 ikke må skje på bekostning av menneskerettighetene. Tiltakene må bidra til å fremme ansvarlig næringsliv i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, sier statssekretær Marianne Hagen.

I resolusjonen oppfordres stater til å styrke gjennomføringen av FNs veiledende prinsipper gjennom utvikling av lovverk og egne handlingsplaner, og til å rapporterte om oppfølging årlig. Resolusjonen anerkjenner også behovet for å fremme likestilling i næringslivet, og for å styrke kvinners tilgang til oppreisning og erstatning i saker hvor selskaper har bidratt til å krenke deres rettigheter.

Resolusjonen vil gi FNs medlemsland en anledning til å gjøre opp status for - og å se på - hvordan man kan styrke gjennomføringen av prinsippene, gjennom en egen debatt i FNs menneskerettighetsråd i forbindelse med 10-årsmarkeringen neste år. 

- Et velfungerende og ansvarlig næringsliv er avgjørende for å nå bærekraftsmålene og for å sikre en effektiv respons til de økonomiske effektene av covid-19. Det er viktig at selskaper gjennomfører aktsomhetsvurderinger og at de kan vise hvordan de jobber for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø, sier statssekretær Hagen. 

Norge spilte en aktiv rolle i utviklingen av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), som ble enstemmig vedtatt i 2011. Prinsippene har på kort tid har utviklet seg til å bli den rådende internasjonale standarden på dette området. Norge er ett av over 20 land som har utarbeidet en nasjonal handlingsplan.