Rundskriv om konstituering av nye kommunestyrer og fylkesting

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Før hvert valg sender departementet ut et rundskriv til kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene. I rundskriv H-12/15 som ble sendt ut 20. august, orienterer departementet om reglene for valg av folkevalgte organer i kommunene og fylkeskommunene

Det konstituerende møtet i de nyvalgte kommunestyrene og fylkestingene skal etter kommuneloven § 17 holdes innen utgangen av oktober. 

Les rundskrivet