Samarbeid for å sikre kritisk undersjøisk infrastruktur

Norge og fem andre nordsjøland har signert en felleserklæring om samarbeid for å beskytte energi- og teleinfrastruktur i Nordsjøen.

– Vi har en felles interesse med våre naboer rundt Nordsjøbassenget for å sikre kritisk infrastruktur. Dette er avgjørende både med tanke på energisikkerhet og robusthet, og for å ivareta sikkerheten til dem som jobber offshore. Denne felleserklæringen er et viktig fundament for å ivareta sikkerheten og er et tydelig eksempel på at vi har felles mål. Sammen er vi sterkere, sier energiminister Terje Aasland. 

– Gjennom samarbeid skal vi sikre den digitale infrastrukturen i Nordsjøen. Sjøfiberkablene er helt avgjørende for internettrafikken mellom Norge og andre land, og jeg er glad for at vi sammen med fem andre land nå beskytter dette ytterligere. Det er viktig både for våre interesser,  energiproduksjon og vår maritime virksomhet at vi trygger denne infrastrukturen godt, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Skader på energirørledninger og undersjøiske fiberoptiske kabler har gjort at det er et økt fokus på å sikre kritisk undervannsinfrastruktur i Nordsjøen. Belgia, Nederland, Tyskland, Norge, Storbritannia og Danmark har derfor signert en felles erklæring om å samarbeide for å beskytte infrastruktur i Nordsjøen. 

Det er en betydelig mengde kritisk infrastruktur i Nordsjøen. Dette omfatter blant annet undersjøiske fiberoptiske kabler, gass- og oljerørledninger, kabler for overføring av elektrisitet og havvindinstallasjoner. Undervannsinfrastrukturen i Nordsjøen er sammenkoblet på tvers av landegrenser, og derfor er det behov for et felles initiativ for sikkerhet og beskyttelse.

Undertegningen av felleserklæringen bekrefter den felles interessen landene har for å samarbeide om beskyttelse av infrastruktur i Nordsjøen. Målet er å gå sammen for å iverksette hensiktsmessige tiltak og utveksle informasjon og beste praksis. Felleserklæringen fokuserer på motstandskraft og forebygging og er derfor komplementær til NATOs arbeid, som alle de involverte landene deltar i.