Samarbeid for å trygge Pride 2024

Arrangører over hele landet er i dialog med Politiets sikkerhetstjeneste og politiet for å trygge årets Pride- arrangementer. Lørdag 20.4.2024 åpnet justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl en trygghetskonferanse for Pride 2024. Over 150 Pride-arrangører rundt om i landet deltok og PST la frem sin trusselvurdering knyttet til Pride 2024.

– Angrepet natt til 25. juni 2022 var et brutalt angrep på det skeive miljøet. Politiet og PST gjør sitt ytterste for at årets Pride-markeringer skal gjennomføres så sikkert som mulig.  Jeg vil takke det skeive miljøet for et godt samarbeid og jobben de gjør. Alle som vil feire skal vite at vi gjør vårt ytterste for å bidra til trygge og gode pride-arrangementer over hele landet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

På konferansen ga arrangører av Pride og politiet en felles situasjonsforståelse av hvilke trusler som kan foreligge knyttet til PRIDE 2024, og hvordan man skal arbeide sammen for å skape trygge arrangementer. Konferansen arrangeres etter et initiativ fra Oslo Pride og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

– Vi er i trygge hender. Dialogen og samarbeidet mellom sikkerhetsmyndighetene og pridearrangørene er godt, og vi gleder oss til å feire mangfoldet og kjærligheten. I fjor ble det arrangert over 90 prider over hele landet, og vi er klare for enda flere i år. Denne konferansen bidrar til å styrke samarbeidet ytterligere. Målet er å skape en felles forståelse for hvordan politiet og sikkerhetsmyndighetene jobber, og hvilke behov pridearrangørene har for å skape trygge arrangementer for alle, sier daglig leder i Oslo Pride Dan Bjørke.

Politiets sikringstiltak spenner over et vidt register. Det er alt fra dialog og tiltak med lav synlighet, som for eksempel etterretningsvirksomhet, til bruk av sperringer og tilstedeværelse av bevæpnet politi. Hvilke tiltak som iverksettes baseres på flere forhold, blant annet trussel- og risikovurderinger, nasjonalt- og lokalt situasjonsbilde, størrelse på arrangement og antall deltagere.

–Det er viktig at politidistriktene framover har god dialog med lokale Pride-arrangører. Godt samarbeid gir trygghet for arrangementene. Det er mange ulike faktorer som spiller inn i vurderingen omkring hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Under konferansen la PST frem trusselvurderingen for Pride 2024.

– Folkerike mål med få eller ingen sikringstiltak utgjør fortsatt de mest utsatte terrormålene i Norge. En stor del av forsøk på terrorangrep i Vesten de siste årene har blitt rettet mot slike mål. Både synlige og forventede sikkerhetstiltak bidrar til å gjøre folkesamlinger og arrangementer mindre aktuelle som terrormål. Derfor er samarbeid viktig for å skape trygghet, sier leder for PSTs kontraterroravdeling Lars Lilleby.

PSTs trusselvurdering for Pride 2024:  www.pst.no