Samarbeid mellom frivillige og kommuner

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner lanserte torsdag 10. september et inspirasjonshefte om hvordan kommunene og frivillige organisasjoner kan samarbeide bedre.

Regjeringen vil stimulere til mer samarbeid mellom det offentlige og frivilligheten, og har derfor laget et hefte som skal hjelpe flere kommuner til å inngå samarbeid med frivillige organisasjoner.

Mange frivillige står klare og vil bidra. Samtidig er mange kommuner usikre på hvordan de kan samarbeide med frivillige organisasjoner. Sanner håper inspirasjonsheftet gir kommunene mulighet til å lære av hverandre om hvordan slikt samarbeid kan organiseres.

Heftet inneholder blant annet veiledning for kommunene om fremgangsmåten for å inngå samarbeidsavtaler med frivillige foreninger og lag. I tillegg inneholder det mange gode eksempler fra kommuner som har gode erfaringer med samarbeid på områder som beredskapsarbeid, leksehjelp og arbeid mot barnefattigdom. Her finnes konkrete eksempler på samarbeidsavtaler inngått mellom frivillige organisasjoner og eksempelkommunene, i tillegg til et kapittel samler mye nyttig informasjon om temaet.

Inspirasjonsheftet tar hovedsakelig for seg eksempler på samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner (den ubetalte frivilligheten), men kommer også inn på anskaffelsesregelverket, som i de fleste tilfeller er aktuell for kjøp av tjenester fra ideell sektor. Frivillig sektor omfattes av alt fra små lag og foreninger til profesjonelle leverandører av helse- og sosialtjenester til det offentlige.

Eksempelkommunene Surnadal, Skien, Drammen, Arendal og Oslo, i tillegg til Røde Kors, har bidratt med tekst og eksempler. Også Frivillighet Norge og KS har kommet med nyttige innspill underveis.

Les inspirasjonsheftet