Sammen om å sikre norsk sokkel

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Tyskland er blant de allierte som har tilbudt seg å støtte Norge med å patruljere i nærheten av norske olje- og gassinstallasjoner på sokkelen.

Flere allierte var raskt ute med å uttrykke at de kunne støtte Norge gjennom økt tilstedeværelse i Nordsjøen. Det er nå på plass tett koordinering mellom Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og NATOs maritime hovedkvarter (MARCOM) i Storbritannia. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) besøkte i dag øvelse Heimdall utenfor Andøya, der flere tyske fartøyer deltar.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og den tyske ambassadøren Dr. Detlef Wächter
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og den tyske ambassadøren Dr. Detlef Wächter

- Tyskland har tilbudt at flåtestyrken som nå deltar på øvelsen kan bidra til å støtte Norge med å patruljere i nærheten av norske installasjoner. Sjøforsvaret har fått i oppdrag å koordinere denne støtten med tyskerne.  De har også tilbudt å fly tokt med tyske maritime patruljefly i Nordsjøen. Dette viser at alliansen står sammen i den krevende situasjonen vi er i, og jeg er veldig fornøyd med s at Tyskland og andre allierte stiller opp for å beskytte vår evne til å opprettholde sikker produksjon og leveranser, sier Gram.

 Tyskland deltar jevnlig på øvelser i Norge og nå et større antall tysk personell på øvelse Heimdall.

- Denne tyske øvelsen viser nytteverdien av å ha store skytefelt til havs og militær infrastruktur som allierte kan benytte seg av til øving og trening – her er Andøya i en særstilling. Regjeringen arbeider videre med å styrke den nasjonale evnen til mottak av allierte styrker ut over det gjeldende langtidsplan legger opp til. Derfor er vi opptatt av å sikre fortsatt militær tilstedeværelse på Andøya, sier Gram.