Sirkulærøkonomisk potetgullindustri

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Med hjelp fra NIBIO har Maarud etablert et nytt komposteringsanlegg som bidrar til å holde verdifulle næringsstoffer i omløp.

Potetgullprodusenten Maarud har etablert et stort og moderne komposteringsanlegg for avfallsressursene sine ved fabrikken i Sør-Odal. I produksjon av potetgull oppstår flere avfallsprodukter, som slam fra vannrensing, stivelse og ødelagte poteter. Det nye komposteringsanlegget håndterer alle disse ulike avfallstrømmene. Gjennom en nøye planlagt og overvåket prosess omdanner de avfallet til kompost som kan brukes og, på sikt, selges. 

Denne regjeringen heier på bedrifter som Maarud som skaper nye verdier av det som før ble sett på som avfall. Her ser vi et glimrende eksempel på sirkulær økonomi. Hurdalsplattformen er tydelig på at vi vil satse på industri og jobber i Norge knyttet til resirkulering av materialer, og legge bedre til rette for at norsk eksportindustri kan fremstille resirkulerbare og resirkulerte produkter, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Komposteringsanlegget har blitt en realitet mye takket være kunnskap og kompetanse fra NIBIO. På bestilling fra Maarud har NIBIO gjort flere forsøk og kommet fram til den ideelle kompostmiksen som gir god og trygg kompostering fra de ulike avfallsstrømmene.

Adskilte soner for ulike ledd av prosessen er viktig for at komposteringen skal gå riktig for seg.
Adskilte soner for ulike ledd av prosessen er viktig for at komposteringen skal gå riktig for seg. Rankene i front på dette bildet ligger i uren, rød sone der den aktive komposteringen foregår. Her skal temperaturen ligge på mellom 55 og 60 grader, og rankene loggføres og kontrolleres daglig. I bakgrunnen ser man siktede kompostbatcher på grønn sone. Foto: Maarud

Regjeringen har høy ambisjoner for sirkulærøkonomien

Langsiktig og bærekraftig forvaltning av ressurser er et grunnprinsipp i regjeringens politikk. Norge må gå fra en «bruk-og-kast»-økonomi, til en sirkulærøkonomi hvor minst mulig ressurser går til spille. Regjeringen vil blant annet lage en ny og forbedret handlingsplan med konkrete og målrettede tiltak for å redusere avfall - og for å sikre økt gjenvinningsindustri og handel basert på resirkulerte ressurser i Norge.