Søker eksperter til rådgivende gruppe for bærekraftig finans

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

EU-kommisjonen søker eksperter til rådgivende ekspertgruppe for bærekraftig finans. Finansdepartementet oppfordrer fagpersoner i Norge med kompetanse innenfor finans og bærekraft til å søke på det utlyste vervet.

Den rådgivende ekspertgruppen («Platform on Sustainable Finance») ble etablert av EU-kommisjonen i 2020. Gruppens nåværende mandat utløper høsten 2022, og det skal i den forbindelse oppnevnes nye medlemmer.

Ekspertgruppen gir blant annet råd til Kommisjonen om utvikling av nye kriterier til klassifiseringssystemet for bærekraftig finans (taksonomien) og om hvordan systemet kan gjøres mest mulig brukervennlig. Mandatet for den nye gruppen vil vare fra 1. kvartal 2023 til 4. kvartal 2024.

Se utlysningen på EU-kommisjonens nettsider 

Søknadsfristen er 9. november 2022.