TFO 2022

Søkere på utvinningstillatelser på norsk sokkel

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra 26 selskaper i forbindelse med utlysningen av TFO 2022.

Vi trenger leting og nye funn for å opprettholde produksjonen av olje og gass over tid noe som er viktig både for Norge og Europa. Søknadene i TFO 2022 viser svært god interesse blant de aktive selskapene på norsk sokkel for å lete etter nye petroleumsressurser. Dette er svært gledelig, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er den årlige konsesjonsrunden for de best kjente leteområdene på norsk sokkel, og omfatter størstedelen av de tilgjengelige leteområdene.

Ved søknadsfristens utløp 12. september hadde departementet mottatt søknader fra til sammen 26 selskaper om nye tildelinger. Av konkurransemessige hensyn offentliggjør ikke departementet det totale antall søknader.

TFO-området utvides etter hvert som den geologiske kunnskapen i områder på norsk sokkel økes. I forbindelse med årets konsesjonsrunde ble det forhåndsdefinerte området utvidet i Barentshavet.

TFO 2022 ble utlyst 14. juni 2022. Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2023.

Fullstendig utlysningstekst, oppdatert kart over utlyste blokker, HMS-, miljø- og fiskeriforhold og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider.

Listen over selskaper som har søkt:

A/S Norske Shell

Aker BP ASA

Chrysaor Norge AS

Concedo AS

ConocoPhillips Skandinavia AS

DNO Norge AS

Equinor Energy AS

INPEX Idemitsu Norge AS

KUFPEC Norway AS

Lime Petroleum AS

Longboat Energy Norge AS

LOTOS Exploration and Production Norge AS

M Vest Energy AS

Neptune Energy Norge AS

OKEA ASA

OMV (Norge) AS

Pandion Energy AS

Pandion Energy Norge AS

Petrolia NOCO AS

Source Energy AS

PGNiG Upstream Norway AS

Sval Energi AS

TotalEnergies EP Norge AS

Vår Energi ASA

Wellesley Petroleum AS

Wintershall Dea Norge AS

Bakgrunn 

Før det kan tildeles tillatelser til petroleumsaktivitet i et område på norsk kontinentalsokkel, må området være åpnet for petroleumsvirksomhet. Det kan kun tildeles utvinningstillatelser i områder som er åpnet og tilgjengelig for petroleumsvirksomhet.

En utvinningstillatelse gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleum innenfor tillatelsens geografiske område. Utvinningstillatelser blir normalt tildelt gjennom konsesjonsrunder. I en konsesjonsrunde kunngjør departementet visse geografiske områder der selskapene kan søke om utvinningstillatelser. På bakgrunn av søknadene som kommer inn tildeles utvinningstillatelse til en gruppe selskaper på bakgrunn av saklige, objektive, ikke-diskriminerende og på forhånd kunngjorte kriterier. Departementet utpeker en operatør for hver utvinningstillatelse.

De årlige konsesjonsrundene TFO (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) ble innført i 2003. Målet var å best legge til rette for å påvise og utvinne lønnsomme ressurser i modne områder før eksisterende infrastruktur blir stengt ned. TFO-konsesjonsrundene skjer årlig og innenfor et forhåndsdefinert område. Dette gir selskapene forutsigbarhet om hvilke områder som det er mulig å søke på i TFO. Det legger til rette for jevnt påfyll av nytt leteareal for selskapene, noe som er viktig for å oppnå en effektiv utforskning i næringen. Over tid utvides TFO-området basert på petroleumsfaglige vurderinger av områdenes modenhet, og særlig av behovet for stegvis leting og utnyttelse av tidskritiske ressurser. I dag omfatter TFO-området størstedelen av åpnet, tilgjengelig leteareal på norsk kontinentalsokkel.