Staten anker kjennelse som stanser felling av ulv

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Oslo tingrett har avsagt kjennelse i sak om midlertidig forføyning, der tre miljø- og dyrevernorganisasjoner i desember fremsatte krav om utsettelse av lisensfellingen i ulvesonen. Tingretten anser at fellingskvoten som er vedtatt av Klima- og departementet er ugyldig. Staten anker kjennelsen til lagmannsretten.

- Jeg er ikke enig i tingrettens konklusjon og mener at den vedtatte lisensfellingen bør gjennomføres. Jeg har derfor besluttet å anke kjennelsen til Borgarting lagmannsrett. Jeg håper ankesaken kan gjennomføres raskt, slik at vi snart får en endelig avklaring om årets lisensfelling, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Organisasjonene Foreningen Våre Rovdyr, NOAH - for dyrs rettigheter og WWF Verdens Naturfond begjærte 27. desember 2021 midlertidig forføyning, med krav om midlertidig utsettelse av lisensfellingen i ulvesonen. Organisasjonene har anført at lisensfellingskvoten som er vedtatt for ulvesonen, som omfatter deler av Viken og Innlandet fylker, er ugyldig.

Som følge av begjæringen fra miljø- og dyrevernorganisasjonene stanset Oslo tingrett 29. desember 2021 den forestående lisensfellingen, i påvente av rettens videre behandling av saken. Lisensfellingsperioden for ulv i ulvesonen starter normalt 1. januar, og kan vare til og med 15. februar.

I kjennelse av 29. januar 2022 har tingretten konkludert med at Klima- og miljødepartementets vedtak om lisensfelling i ulvesonen er ugyldig. Tingretten har derfor opprettholdt forbudet mot å iverksette lisensfellingskvoten. Forbudet gjelder inntil annerledes fastsettes av retten.

Klima- og miljødepartementet vedtok 22. desember 2021 felling av ulvene i de helnorske revirene Hornmoen og Slettås, og ulvene i de norske delene av grenserevirene Bograngen og Rømskog. Fellingskvoten ble vedtatt etter klagebehandling av rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv i ulvesonen for vinteren 2022.