Staten anker kjennelse som stanser felling av ulv

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Oslo tingrett har avsagt kjennelse i sak om midlertidig forføyning, der tre miljø- og dyrevernorganisasjoner i desember fremsatte krav om utsettelse av lisensfellingen i ulvesonen. Tingretten anser at fellingskvoten som er vedtatt av Klima- og miljødepartementet er ugyldig. Staten anker kjennelsen til lagmannsretten.

– Jeg er ikke enig i tingrettens konklusjon, og mener at den vedtatte lisensfellingen bør gjennomføres. Jeg har derfor besluttet å anke kjennelsen til Borgarting lagmannsrett, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

– Jeg støtter Barth Eides argumentasjon fullt ut, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

– For regjeringen er det svært viktig å følge opp rovviltnemdenes vedtak. Det handler om å ta på alvor de som hver dag lever med rovdyr tett på seg i beiteområdene. Nå håper vi at saken kan komme opp for lagmannsretten så raskt som mulig. Ingen er tjent med at dette drar ut i tid, sier Borch.