Staten ber Norges Bondelag om å levere krav til jordbruksoppgjøret

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har ikke kommet frem til enighet og klarer derfor ikke å opptre som én part i årets jordbruksforhandlinger. Regjeringen har derfor besluttet å gå videre i årets jordbruksforhandlinger med Norges Bondelag og bedt organisasjonen om å levere krav til forhandlingene.

Hovedavtalen for jordbruket legger rammer for hvordan jordbruksforhandlingene skal foregå. Der slås det fast at dersom jordbruket skal være forhandlingsdyktige, må de opptre som én part. I tråd med Hovedavtalen har statens forhandlingsleder de siste dagene hatt underhånden kontakt med organisasjonene for å forsøke å finne grunnlag for en felles opptreden fra partene sin side. Dette har ikke ført frem og regjeringen har derfor besluttet å gå videre i årets jordbruksforhandlinger med Norges Bondelag.  

Når man ikke har oppnådd en felles opptreden fra organisasjonenes side, kan staten ifølge Hovedavtalen, føre forhandlinger og inngå jordbruksavtale med den ene av organisasjonene.

– Situasjonen er ekstraordinær og alvorlig. Det har vært en krevende prosess der vi har fulgt opp Hovedavtalens bestemmelser for å finne grunnlag for felles opptreden fra jordbrukets side, sier statens forhandlingsleder Viil Søyland.

Staten har ansvar for å bidra til framdrift slik at det er mulig å legge frem et forslag til jordbruksoppgjør for Stortinget, innen de fristene som gjelder for behandling av saker på Stortinget. Det er viktig for norsk matproduksjon å få på plass en ny jordbruksavtale, og den må være på plass 1. juli 2023.

– Det er uheldig og krevende at jordbrukets organisasjoner ikke har blitt enige om et felles krav i år, men nå er det helt nødvendig at vi kommer videre med forhandlinger. Regjeringen har pekt på Norges Bondelag som er den organisasjonen som har anerkjent forutsetningene for årets jordbruksoppgjør. Jordbruksforhandlingene er det viktigste verktøyet for å oppnå jordbrukspolitiske mål i samarbeid med det organiserte jordbruket. Vi har derfor lagt stor vekt på å finne en vei videre som ikke undergraver forhandlingssystemet og som gir en viktig forankring i næringa, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Staten har bedt Norges Bondelag om å levere sitt krav onsdag 26. april. Deretter vil staten legge fram tilbud den 5. mai. Forhandlingene skal være avsluttet innen 16. mai og proposisjonen om jordbruksoppgjøret sendes Stortinget i slutten av mai.

Referater fra statens underhåndskontakt med Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag