Vekst i kommunesektorens inntekter i statsbudsjettet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 ble lagt fram onsdag 7. oktober.

Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 7,3 milliarder kroner i 2016. Av veksten kommer 4,7 milliarder kroner som frie inntekter. I tillegg får kommunene et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg.

Statsbudsjettet 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjettforslag