Prop. 1 S (2015–2016)

For budsjettåret 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utgiftskapitler: 1–2, 500–595, 2412, 2445, 2465 Inntektskapitler: 3500–3595, 5312, 5445–5446, 5615–5616

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: H-2352 N Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2015–2016) Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2016 Grønt hefte

Særskilt vedlegg

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget